Seeds@Wakaf


teRCIPTANYA seeds@wakaf adalah MELALUI JARINGAN KERJASAMA WAKAF DARIPADA PIHAK KOMUNITI POLITEKNIK SHAH ALAM dengan PIHAK TABUNG WARISAN KHAS KESIHATAN (TWKK). SEEDS@WAKAF adalah sebuah penubuhan social entreprise berasaskan kepada Hub peralatan sokongan kesihatan bagi membantu pesakit kronik dan warga tua di selangor melalui perkhidmatan:

- pERKHIDMATAN membaikpulih peralatan kesihatan

- PERKHIMATAN jualan peralatan kesihatan

- PERKHIDMATAN konsultasi rekabentuk produk

- PERKHIDMATAN PENJAGAAN JURURAWAT PERIBADI

- PERKHIMATAN inovasi peralatan kesihatan

TWKK


Suatu usaha membangunkan sebuah hospital wakaf di Malaysia melalui pengumpulan dana tunai diwakafkan di Amanah Raya Berhad (LD 001715) Manfaat dana wakaf ini akan digunakan untuk :

- Menggerakkan ummah terhadap wakaf dan kesihatan

- Membantu yang memerlukan bantuan rawatan dan perubatan.

- Membangun dan menguruskan sebuah hospital wakaf di Malaysia

Servis & Jualan SEEDS

Jual Katil Hospital Murah

Jual Peralatan Bantuan Pesakit

Sewaan Katil Hospital

Home Nursing

Call Us Today for FREE Consultations

Servis TWKK

Katil Hospital Wakaf

Peralatan Hospital Wakaf

Infak Peralatan Hospital

Infak

Call Us Today for FREE Consultations

Aktiviti

Penyerahan Katil Wakaf

Penyerahan Katil Wakaf

Penyerahan Katil Wakaf

Penyerahan Katil Wakaf

Lokasi

Shopping Cart